Sen tắm cây Kohler K-97821T-9-CP

MÀU : Chrome bóng

Danh mục: